ГОЛОВНА Україна майбутнього - ваше бачення

Якщо проаналізувати наше з вами повсякденне життя, то ми побачимо, що все воно реалізується за допомогою певних процедур. Одні з них формалізовані законодавчо, а значить обов'язкові для виконання всіма членами спільноти, інші мають особистий, суб'єктивний характер і не торкаються інтересів всіх. Саме «незручні», насильно нав'язані нам формальні процедури і «дістали» нас з вами так, що ми взялися самі «рихтувати систему», щоб перевернути її в нормальне положення з голови на ноги.

Спотворені формальні процедури «дістали» всіх українців, за винятком купки шахраїв, тому ми повинні наново їх прописати і запропонувати в користування українському народу, як перелік простих і доступних для розуміння інструкцій.

Україна майбутнього - ваші пропозиції

Громадяни держави не мають бути її рабами, тих хто нею керує, чи тих хто володіє основною масою її ресурсів.

Держава має бути

 • Механізмом для реалізації громадського договору між самими громадянами.
 • Гарантом дотримання прав громадян, де не чиновники, а громадяни самостійно визначають свої права і делегують державі лише обов'язок на їх захист і створення відповідних умов для їх реалізації.
 • Гарантом безпеки громадян фізичної, економічної, екологічної, психологічної, що забезпечується не деклараціями в законах, а дієвими механізмами, умовами, обставинами закладеними у сутність її законів.
 • Чиновницький апарат мінімізований в результаті відповідних реформ - Базові принципи для належної роботи суспільних систем.
 • ...

Освіта

 • Няня, вихователь, вчитель, викладач, має працювати в умовах коли він економічно зацікавлений у результаті своєї роботи що виражатиметься економічними надбаннями їх випускника до кінця його життя, чи на певний період після початку самостійного трудового шляху. Тому має діяти на нових принципах.
 • ...
  Обговорення, побажання, доповнення у темі - Реформа освітньої галузі.

Медичне забезпечення

 • Лікар(медицина), може працювати лише в умовах, коли він економічно зацікавлений щоб його клієнти не мали приводів до нього звертатись.
 • Щоб медицина була страховою, щоб товаром у медицини було здоров’я людей, а не їх хвороба, сам медичний заклад (клініка) має безпосередньо стати страховиком своїх клієнтів. Тому має діяти на нових принципах.
 • ...
  Обговорення, побажання, доповнення у темі - Медична реформа.

Податкова система

 • Держава має збирати податки не з своїх помислів - якомога більше, а відповідно до потреб, що мають бути обґрунтовані.
 • Держава не має збирати податки по краплині з людей розширюючи відповідний персонал, а має збирати їх на сформованих ринком великих потоках. Тобто не бігати з мільйонами "полумисків" за кожною краплиною що ще тільки "з неба падає", а будувати "греблі" на місцях великих потоків що збираються під плином обставин, збираючись від "струмків", "джерел", "річок".
 • Податки до державного бюджету мають йти лише від прибутків підприємств. Фінансування сфер освіти, медицини та пенсій при цьому переходить у руки громадян з урахуванням тут наведених прикладів їх перебудови.
 • ...
  Обговорення, ваша думка, доповнення, у розділі - Економіка і фінанси.

Правові основи виробничих стосунків

 • Право власності на засоби виробництва має бути відокремлене від права впливу на колектив працівників.
 • Керуючий орган підприємства не є каральним, тому не може вирішувати питання участі того чи іншого учасника в колективі працівників.
 • Право участі того чи іншого учасника колективу працівників вирішується лише самим колективом.
 • Результат колективної роботи колективу розподіляється на заздалегідь оформленій договірній основі, між учасниками цього колективу.
 • Право власності на засоби виробництва обмежене лише правом отримувати амортизаційні відрахування по завчасно складеному договору.
 • Усі працюючі мають право купувати собі засоби виробництва тим самим ставати власниками засобів виробництва на яких вони працюють, як індивідуально так і гуртом, що дає можливість отримувати амортизаційні відрахування по вище наведеній нормі прав власника засобів виробництва.
 • ...
  Обговорення, ваша думка, доповнення, у розділі - Економіка і фінанси.

Пенсійне забезпечення

 • В результаті перебудови правових основ виробничих стосунків кожен працівник зможе виходити на пенсію власником засобів виробництва, в будь-який час за своїм бажанням, що даватимуть йому постійний дохід з відповідним правом передачі його в спадок.
 • В цьому випадку державі лишається бути лише як страхова компанія, для людей від підприємств що збанкрутували.
 • ...

Громадянська Альтернатива – створімо майбутнє разом!


Можливо у вас є власні думки з цього приводу, або Ви бачили такі десь в Інтернеті, присилайте, пишіть або діліться посиланнями на форумі, вносьте свої пропозиції, доповнення або зауваження, коментуйте запропоноване, в розділі форуму - Країна, суспільство, як було, що є, як має бути.

Краткий перечень основных принципов, закладываемых в Альтернативную Конституцию, отсутствующих в действующей Конституции Украины.

Задача Конституции:
 1. Всеми ее статьями и пунктами подтвердить и обеспечить действие основных положений о правах человека.
 2. Создать механизмы управления и институты власти, в государстве, таким образом, чтобы они, при выполнении своих обязанностей, исходили из основных положений о правах человека.
 3. Создать государство, где приоритетным принципом должен быть человек и его развитие.
 4. Создать условия для свободного стремление человека жить в этом государстве.
Права человека.
 1. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства, в лице ответственных представителей всех выборных и административных органов. Не выполнение гарантий прав и свобод человека в Украине - уголовно наказуемое деяние.
 2. Конституция обязывает всех представителей власти, административных и выборных органов, обеспечивать высокий уровень жизни граждан Украины, их социальную, физическую и экологическую защиту.
 3. Граждане Украины выдвигают и выбирают:
  • Президента Украины.
  • Верховный Совет Украины.
  • Палату представителей Украины.
  • Органы местного самоуправления.
  • Судей Верховного Трибунала.
  • Местную Судебную власть.
  • Проводят референдум по вопросам, отмеченным в данной Конституции и законом про референдум. Волеизъявление народа, через референдум, является суверенным актом, обязательным для исполнения властью.
 4. Конституция обязывает проведение обязательного ежегодного референдума по вопросам доверия ко всем административным, судебным и выборным органам на уровне районных, областных, городских советов, мэров городов. Проведение референдума по вопросам доверия Президенту, Кабинету министров, Верховной Раде, Палате Представителей проводится один раз за срок их каденции. В целях экономии бюджета, проведение референдумов происходит в электронном виде. Каждый гражданин Украины получает свой личный код, благодаря которому он может выразить своё мнение из любого электронного устройства (компьютера, телефона). Информация о волеизъявлении поступает на главный сервер компьютерного центра Центральной избирательной Комиссии. Информация о голосовании должна быть доступна любому лицу. Любой гражданин Украины всегда может проверить правильность фиксации выражения волеизъявления и опротестовать в суде выявленную ошибку. Контроль за соблюдением правильности использования электронных средств голосования возлагается на оппозиционные партии.
Статья 13.
… Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законами. Передача или продажа государством права пользоваться природными объектами тому или другому гражданину, происходит прозрачно, через аукционы, с предварительным оповещением…
Статья 14.
Земля ... читать далее...


Якщо у вас є власна думка відносно запропонованих тут принципів, по яким має будуватись наша Конституція, будь-ласка вносьте свої пропозиції, доповнення чи зауваження, будь ласка, коментуйте запропоноване, доповнюйте, виправляйте, у розділі - Конституційний лад і конституція

© 2010—2019 "Громадянська Альтернатива"
Web Hosting By Arvixe