ДОКУМЕНТИ Організаційна структура учасників Проекту

Правила формування і роботи груп для участі в Проекті

Дані правила слугують побудові організаційної структури проекту "Громадянська Альтернатива", у рамках його комунікаційного майданчика(форуму). Вони покликані систематизувати і структурувати роботу серед учасників Проекту, сприяти кристалізації і побудові організаційної структури Проекту. В них позначені структура груп, критерії та правила входження (виходу) в них, права і обов'язки членів кожної групи.

Загальна структура проекту для роботи на форумі представлена у вигляді чотирьох груп користувачів:

 • Координатори (об’єднання)
 • Учасники (об’єднання)
 • Активні прихильники (об’єднання)
 • Прихильники (об’єднання)
 • Користувачі (форуму)

Дві технологічні групи форуму - "модератори" й "адміністратори", за статусом належать до групи "учасники", робота яких регламентована окремими нормативами. Для модераторів - Правила для модераторів форуму, для адміністраторів - внутрішнім положенням про технічне адміністрування форуму.

Основні принципи побудови оргструктури:

 • Базовою, є група "Прихильники". Кількість членів цієї групи визначає загальну кількість прибічників нашого об'єднання.
  У групу "Прихильники" автоматично приймаються усі нові користувачі в продовж 3-х діб після реєстрації на форумі. Після закінчення трьох діб користувач самостійно вирішує бути йому в цій групі чи ні, відповідно поставивши галочку в "центрі користувача".
 • Входження в інші групи, робиться через голосування, членами тієї групи в яку приймається новий учасник, без участі претендента і при його згоді/бажанні. Виключення - за власним бажанням, або ґрунтуючись лише на результатах голосування що проводиться відповідно до діючого регламенту.
 • Затвердження в статус керівника(координатора), робиться колегіально учасниками тієї групи, якою він обирається керувати, за участю претендента і при його згоді/бажанні. Виключення - за власним бажанням, або на підставі голосування, що проводиться відповідно до діючого регламенту.

Критерії для входження в групи:

 • Координатори - ті що взяли на себе функції керівника по розвитку цілого напряму в роботі проекту.
 • Учасники - практично беруть участь в роботі проекту, активно і конструктивно приймають участь в обговоренні актуальних тем/питань.
 • Активні прихильники - адекватно ситуації беруть участь в дискусіях на форумі (конструктивні - критика, поправки, доповнення, побажання), в роботі проглядається підтримка ідеології, проміжних і кінцевою цілей Проекту.
 • Прихильники - користувачі, включені до цієї групи за замовчанням після реєстрації. Пасивна прихильність цілям проекту.
 • Користувачі - зареєстровані користувачі, що самостійно вийшли з групи "прихильники".
 • Критерії усіх вищих за статусом груп включають у себе критерії усіх нижчих.

Права учасників груп:

 • Координатори - можуть голосувати з питань необхідності того чи іншого напряму або документу; бути адміністратором/модератором свого тематичного розділу; бути членом ради координаторів.
 • Учасники - мають доступ в спецрозділи форуму; приймають участь у таємному голосуванні в "Конференц-Залі"(КЗ) з будьяких питань.
 • Активні прихильники - можуть претендувати на посаду модератора форуму, брати участь у таємному голосуванні з питань форуму, по прийняттю користувачів в свою групу і до групи "модератори".
 • Прихильники - трохи розширено функціонал форуму; можуть обиратись до групи "Активні прихильники".
 • Користувачі - стандартні права форуму для зареєстрованих користувачів.
  (читати й писати приватні повідомлення; знайомитись й висловлювати свою думку навіть у закритих для гостей гілках форуму)
 • Усі вищі за статусом групи включають у себе права усіх нижчих.

Обов'язки учасників груп:

 • Координатори - мають координувати один з прийнятих напрямів в роботі/розвитку проекту.
 • Учасники - брати участь в практичній підтримці/побудові/розвитку одного (кількох) з прийнятих напрямків у роботі/розвитку проекту.
 • Активні прихильники - по можливості вести обговорення на форумі - вносити пропозиції, поправки, зауваження, побажання, доповнення.
 • Прихильники - по можливості регулярно відвідувати форум під своїм обліковим записом
 • Користувачі - зареєструватися, дотримуватися правил форуму.
 • Окрім обов'язку відповідати критеріям своєї групи, усі обов'язки нижчих за статусом груп є обов'язками усіх вищих за статусом груп, відповідно до обставин що складаються в їх роботі.

Механізм прийняття/виключення з груп:

 • Координатори - приймаються/виключаються за допомогою голосування членами групи "Учасники".
 • Учасники - приймаються/виключаються за допомогою голосування членами групи "Учасники".
 • Активні прихильники - приймаються/виключаються за допомогою голосування групи "Активні прихильники".
 • Прихильники - приймаються автоматично при реєстрації, виходять за власним бажанням, самостійно за допомогою вибору групи в центрі користувача.
 • Користувачі - група за умовчанням для тих хто покинув групи "Прихильники" за власною ініціативою, виключаються по персональній заявці на видалення з форуму або за нормою правил форуму - по тривалості відсутності(неучасті в житті проекту/форуму).
 • Усі вищі за статусом групи є учасниками усіх нижчих, і приймаються у свою групу(виключаються) при(не) відповідності нормам "критеріїв" з точки зору тих, що приймають рішення в цьому питанні(самостійно або по голосуванню).
 • Колегіальні рішення приймаються за результатами таємного голосування, за правилами регламенту, в спец розділі форуму - "КЗ", де за бажання і будь-який учасник групи без права на таємне голосування може викласти свою точку зору з цього приводу.
 • При поданні на адресу адміністрації власної заявки на виключення, членство в групі припиняється автоматично.
 • В усі вищі по статусу групи, можна приймати лише з числа нижчої.
 • Для ініціювання(відміни) процесу включення в ту або іншу групу, або виключення вже прийнятих членів:
  1. Для ініціювання процесу включення учасника в ту або іншу групу, на користь кандидата повинні висловитися мінімум дві людини що мають право обирати учасників цієї групи;
  2. після чого кандидатові надсилається запрошення, з проханням висловити своє бажання або небажання стати учасником цієї групи;
  3. після згоди кандидата, в спец розділі форуму відкривається відповідна тема з голосуванням.
  4. При відмові або за відсутності відповіді впродовж 10-и діб, питання по цьому кандидатові закривається, до моменту коли на користь цього кандидата висловляться два інші учасники відповідної групи.
 • Якщо користувач є членом групу з вищим статусом, то голосування по групі нижчого статусу зможе враховуватися лише при виключенні його з вищої за статусом групи.
 • При виключенні з будь-якої групи, учасник повертається в ту групу, в якій він має позитивний статус в голосуванні.


Якщо у вас є зауваження або пропозиції за цими правилами, будь ласка пишіть, пропонуйте, коментуйте, в темі - Правила формування і роботи груп, у складі проекту ГА - обговорення.

© 2010—2019 "Громадянська Альтернатива"
Web Hosting By Arvixe