ВІД ІНІЦІАТОРІВ Ідеологічні принципи проекту

ІДЕОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУ

Ми вважаємо, що сучасний державний механізм абсолютно не виконує своїх функцій, безнадійно вражений корупцією і повністю деградував. Реформувати або модернізувати його не представляється можливим. Головним своїм завданням у цій ситуації вважаємо негайний його демонтаж на правовій основі та створення нового, заснованого на інших принципах і з іншими людьми. Цей новий механізм повинен бути максимально ефективний при мінімально можливій кількості ресурсів витрачених на його створення і роботу. Його робота повинна бути абсолютно прозора і підзвітна громадянам. При цьому в нього повинні бути вмонтовані механізми зворотного зв'язку і відповідальності за прийняті рішення, які дозволять мінімізувати ризики прийняття неефективних або не правових рішень. Держава повинна служити своїм громадянам, а не перетворювати їх у своїх безсловесних рабів.

Основою держави повинна бути громада - сукупність людей, що проживають компактно і об'єднані спільними інтересами. Для вирішення загальних проблем, таких як захист життєво важливих інтересів, створення інфраструктури, впровадження ресурсномістких проектів, наукових досліджень, тощо громади об'єднуються в союзи. Союз всіх громад як раз і є державою. Для функціонування такого союзу створюється державний механізм і кожною громадою виділяються відповідні ресурси. Для узгодження інтересів союзу, самої громади і громадянина, приймається звід законів, званий Конституцією.

Конституція повинна бути написана фахівцями, схвалена представниками всіх громад і прийнята на референдумі з підтримкою не менше 75% громадян. Конституція повинна містити список прав і обов'язків всіх суб'єктів що утворюють державу. Крім того в ній детально і однозначно має бути описані всі закони згідно з якими працює державний механізм. Конституція ніяк не може бути змінена. До Конституції допускається вносити тільки поправки, відповідно до змін реалій життя. Механізм прийняття поправок подібний до механізму прийняття Конституції.

Для прийняття законів створюється законодавчий орган зі спеціальних представників усіх громад. Таким чином, основним суб'єктом держави є громада. Вона забезпечує свої інтереси, збираючи податки з громадян, частина яких виділяє для функціонування держави. При цьому бюджет формується знизу доверху і контролюється зборами представників кожної з громад.

Ми вважаємо, що не громадяни повинні бути заручниками держави, а держава повинна служити суспільству як механізму нагляду над дотриманням встановлених законів і перерозподілу матеріальних ресурсів в інтересах суспільства, а також для виконання захисних та представницьких функцій. Всі права та можливості, якими володіє держава, повинні бути делегованими йому суспільством, і зведені до необхідного мінімуму. Держава не може встановлювати закони, вона лише механізм, що стежить за їх виконанням.

Всі державні чиновники повинні бути найманими менеджерами і бути підзвітні та підконтрольні громаді, яка їх обрала на відповідні посади. Громада повинна мати право в будь-який момент оперативно змінювати не впоравшихся з роботою чиновників. Всі місцеві питання повинні і вирішуватися, відповідно на місцях. Центром влади повинна бути місцева громада представлена виборним органом. Громада повинна мати можливість обирати собі адміністрацію з керівниками у вигляді мера, шерифа та окружного судді. Суд повинен бути судом присяжних, обраних випадковим чином. У громади повинні бути незалежні засоби інформації.

Виборний орган громади повинен мати право вето на будь-які рішення адміністрації, а також можливість усувати будь-якого чиновника, якщо він не відповідає займаній посаді. Алгоритм обрання виборних органів повинен включати елемент випадковості, для того, щоб повністю виключити контроль над ними невеликий, але впливової частиною громади.

Бюджети повинні формуватися знизу доверху. Громада просто повинна виділяти частину ресурсів і повноважень вибираним нею та іншими громадами державним органам для вирішення завдань загального значення, таких, як захист держави, створення і обслуговування загальної інфраструктури і т.д. Податки, що збираються з громадян, повинні бути мінімальні і зрозумілі, а їхнє адміністрування спрощено до максимуму. Ми виступаємо за податки на споживання ресурсів, а не за податки на виробництво. Виробництво повинно мати можливість максимально розвиватися, а надмірне споживання стримуватися.

Громадянин у такій державі має відчувати себе комфортно і бути максимально захищений, як у правовому плані, так і соціальному. У Конституції повинен бути прописаний механізм, що дозволяє в повній мірі реалізувати свої права кожному громадянинові. Ми повинні бути господарями своєї країни не на словах, а на ділі.

Ніхто не заперечує той факт, що ми всі різні панове. Ми молимося різним богам, або належимо різних конфесій, ми шануємо різних героїв, ми часто по-різному трактуємо свою історію, ми не однаково бачимо своє майбутнє, ми навіть говоримо на різних мовах. Однак, серед усього того різноманіття, що нас відрізняє одне від одного, є і те що нас об'єднує, це наша Батьківщина - Україна. Ми всі живемо в одній країні, і в більшості своїй живемо погано. А хочемо жити краще, і набагато краще, і зараз, а не в світлому майбутньому, яке малюють нам наші нинішні поводирі. Ось це і є та сама загальна і основна мета, заради якої нам усім варто об'єднатися. Ми не закликаємо вас будувати різноманітні .... Ізми, ми не пропонуємо вам заради втілення ефемерної великої ідеї платити кров'ю і рівнем життя народу, ми не нав'язуємо вам свої уявлення про дороги, якими треба йти. Ми пропонуємо вам об'єднатися для того, щоб побудувати демократичну, економічно розвинену, соціально комфортну країну з високим ступенем захисту цивільних прав. Все інше прикладеться.

© 2010—2019 "Громадянська Альтернатива"
Web Hosting By Arvixe