ГОЛОВНА Декларація про наміри

Декларація про наміри

Ми, звичайні громадяни України, небайдужі до майбутнього країни, ініціювали нове, незалежне, соціально-політичне об’єднання - "Громадянська Альтернатива". Об’єднання діє виключно в інтересах усіх громадян, засновано на засадах відкритості й демократичності, гарантією яких є реальні організаційні механізми, що будуються і є контрольовані його учасниками й прихильниками. Головним організаційним засобом реалізації відкритості й демократичності виступає інтернет портал – сайт, для віддзеркалення результатів роботи, та форум, що виступає в ролі головного відкритого засобу комунікації для всіх бажаючих, де можна впливати на все що відбувається в рамках нашого Проекту.

Наша мета

 • Змінити Україну на сильну, незалежну і успішну країну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян, через демонтаж існуючої системи мирним шляхом і побудова нової громадської формації заснованої на пріоритеті прав громадян, де держава є лише гарантом дотримання їх прав, механізмом виконання громадського договору між самими громадянами. Де не чиновники, а громадяни самостійно визначають свої права і делегують державі лише обов'язок на їх захист.

Наміри

 • Сформувати владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля/вибір суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Запровадити максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Забезпечити рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства, достойні соціальні гарантії тим хто фізично не в змозі їх забезпечити собі самостійно.
 • Створити умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого розподілу суспільних надбань, збалансувати інтереси індивідуума та колективу, інтереси роботодавця та працівника.
 • Демонтувати існуючу систему державного устрою мирним шляхом і побудувати нову громадську формацію засновану на пріоритеті прав громадян.

Шляхи реалізації

 1. Створення комплексу ідей довкола побудови відповідних механізмів(об'єднань громадян) що зможуть подолати намічений шлях.
  (Формуємо / пропонуємо / коментуємо / виправляємо, в розділі - "Практична робота над проектом")
 2. Створення комплексу намірів, планів, програм, що виконуватиме перебуваючи у владі повновладно працююча структура ГА, для реалізації наміченої мети у державному масштабі.
  (Формуємо / пропонуємо / коментуємо / виправляємо, в розділі - "Країна, суспільство, як було, що є, як має бути")
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей, для проходження наміченого шляху.
  (Збираємось / домовляємось / об’єднуємося, обговорення в розділі - "Регіональні форуми")
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
  (Кінцева точка розвитку ГА, початок сталого руху, майданчик - "ВР України")

Механізми й засоби реалізації

 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючі інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.

Етапи реалізації

 1. Підготовка чітких і зрозумілих сприйнятливих учасниками організаційних засад, принципів, правил.
 2. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 3. Побудова їх власної матеріально економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 4. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 5. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 6. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 7. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі.
 8. Отримання задекларованої мети.

Громадянська Альтернатива – створімо майбутнє разом!


Можливо Ви підтримуєте запропоновані тут орієнтири, та/або у вас є пропозиції або зауваження щодо цих намірів, згідно з якими буде будуватися і розвиватися альтернатива від громадян - будь ласка, долучайтеся до їх втілення, коментуйте, доповнюйте, виправляйте, в темі - Декларація про наміри – обговорення.

© 2010—2019 "Громадянська Альтернатива"
Web Hosting By Arvixe