Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

Список форумів Робота у практичній площині Регіональні форуми Запорізька область

#1 Helga » 12 лютого 2013, 1:40

22 січня 2013р. у місті Запоріжжя заснована Територіальна Громада Суверенного Народу України. Група засновників налічує дванадцять осіб.
29 січня 2013 року відбулися збори Теріторіальної Громади. В цей день громада ухвалила Декларацію про створення Територіальної Громади,а також ухвалила процедуру розгляду нагальних проблем і ухвалення членами Теріторіальної Громади - "Козацьке коло". Також було вирішено дати назву Теріторіальній Громаді - "Соборна Україна".
Приєднаний(і) файл(и)
Регламент.docx
Регламент "Козацьке коло"
(17.03 Кб) Завантажень: 539
Helga
Автор теми
Аватар
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 14
Теми: 2
З нами: 7 років 8 місяців

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#2 Helga » 14 лютого 2013, 1:33

Текст декларації

Д Е К Л А Р А Ц І Я

про створення Територіальної Громади міста Запоріжжя
«Соборна Україна»

Ми, представники суверенного народу України, що проживають в межах території міста Запоріжжя, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про соціальний, економічний і духовний розвиток місцевої громади народу України,маючи на меті утвердити самоврядування народу України в межах міста Запоріжжя, визначаючи необхідність відновлення конституційного ладу, згідно статей 5; 7; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 21; 22; 36; 37; 69; 140; 141; 142; 143; 144 Конституції України,
П Р О Г О Л О Ш У Є М О
створення Територіальної Громади суверенного народу України, як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки України в межах території міста Запоріжжя та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
1. Самовизначення Територіальної Громади міста Запоріжжя
1.1. Територіальна Громада, як добровільне об*єднання людей представників Суверенного Народу України, розвивається в існуючих межах міста Запоріжжя на основі здійснення свого суверенного права на самовизначення.
1.2. Територіальна Громада – є Гарантом забезпечення прав і свобод суверенного народу України згідно Конституції України та норм міжнародного права, визнаних Республікою Україна, в межах визначеної законом території міста Запоріжжя.
1.3. Територіальна Громада, в межах своїх повноважень, здійснює захист і охорону національної державності українського народу.
1.4. Будь-які насильницькі дії проти конституційного ладу, державності і суверенних прав і свобод народу України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.
2. Народовладдя
2.1 Народ України, реалізуючи своє безпосереднє право згідно Конституції України, є єдиним джерелом влади в Республіці Україна і передає частину своїх суверенних прав і повноважень Територіальній Громаді міста Запоріжжя, та надає їй право діяти від свого імені і в своїх інтересах в межах Малої Конституції – Статуту Територіальної Громади.
2.2. Членом Територіальної Громади може бути кожний представник суверенного народу України, що є людиною Республіки Україна, має нерухоме майно або проживає в межах території громади та сплачує визначені Територіальною Громадою податки.
2.3. Українці можуть бути членами кількох Територіальних Громад Суверенного Народу України.
3. Влада Територіальної Громади
3.1. Територіальна Громада є самостійна у вирішенні будь-яких питань свого життя на визначеній законом Республіки України території.
3.2. Влада в Територіальній Громаді здійснюється за принципом її розподілу на представницьку, виконавчу та судову. Виконавча та судова влада підконтрольні та підзвітні представницькій владі.
3.3. Нагляд за точним і однаковим виконанням Статуту Територіальної Громади законів і Конституції Республіки України здійснюється Прокурором Громади, який призначається, згідно Малої Конституції, Наглядовою Радою Територіальної Громади і тільки їй підзвітний.
3.4. Територіальна Громада забезпечує рівність перед законом усіх людей і громадян Республіки Україна незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
3.5. Територія Територіальної Громади міста Запоріжжя є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.
4. Економічна самостійність
4.1. Народ України,що проживає на території міста Запоріжжя, маючи виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, з метою раціонального використання та примноження його частки та забезпечення реалізації цього права, уповноважує Територіальну Громаду діяти від його імені в його інтересах в стосунках з третіми особами внутрішнього та міжнародного права, в рамках визначених Малою Конституцією.
4.2. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території, що належить Республіці Україна, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і Територіальних Громад і використовується з метою забезпечення матеріальних та духовних потреб їх людей.
4.3. Вирішення питань загальнореспубліканської власності (спільної власності всіх Територіальних Громад) здійснюється на договірній основі між Територіальними Громадами – суб*єктами цієї власності.
4.4. Територіальна Громада самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах.
4.5. Територіальна Громада самостійно формує свій бюджет і регулює цінову, фінансову, митну , податкову політику.
4.6. Територіальна Громада забезпечує захист всіх форм власності.
5. Екологічна Безпека
5.1. Територіальна Громада самостійно встановлює порядок організації охорони природи на своїй території та порядок використання природних ресурсів.
5.2. Територіальна Громада має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь – яких підприємств, установ, організацій та інших об*єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці.
5.3. Територіальна Громада дбає про екологічну безпеку людей і громадян, про генофонд народу, його молодого покоління.
5.4. Територіальна Громада має право на відшкодування збитків, заподіяних екології її території іншими суб*єктами права.
6. Культурний Розвиток
6.1. Територіальна Громада є самостійною у вирішенні питань мови, освіти, культурного і духовного розвитку своїх людей і громадян.
6.2. Національні, культурні та історичні цінності на території Територіальної Громади є виключною її власністю.
7. Зовнішня і Внутрішня Безпека
7.1 Задля уникнення загрози узурпації влади в Територіальній Громаді будь – якою особою чи групою осіб та для забезпечення збереження конституційного ладу, Територіальна Громада має право на власні внутрішні війська та органи територіальної безпеки, підпорядковані представницькій владі Громади.
7.2. Люди Територіальної Громади Суверенного Народу України проходять дійсну військову службу в визначеному Громадою порядку в межах території Громади і не можуть використовуватись у військових цілях за її межами без згоди представницької влади Територіальної Громади.
8. Міжнародні Відносини
8.1. Територіальна Громада міста Запоріжжя, як суб*єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими суб*єктами міжнародного права, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій, в обсязі, необхідному для забезпечення національних інтересів Громади у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах.
8.2. Територіальна Громада міста Запоріжжя виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.
8.3. Територіальна Громада міста Запоріжжя визнає перевагу загальнолюдських цінностей, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішнього права.
8.4. Відносини Територіальної Громади міста Запоріжжя з іншими Територіальними Громадами Республіки Україна будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи.
8.5. Декларація є основою для Малої Конституції Територіальної Громади міста Запоріжжя, нової Конституції і законів Республіки Україна та визначає позиції Територіальної Громади міста Запоріжжя при укладанні міжнародних угод.
8.6. Принципи Декларації про створення Територіальної Громади міста Запоріжжя використовуються для укладання договору про створення Республіки Україна.

Прийнята на зборах людей – представників Суверенного Народу Україна.
Підписи:
Місто Запоріжжя.
29.01.2013р..
Приєднаний(і) файл(и)
Декларація .docx
Декларація Теріторіальної Громади
(17.46 Кб) Завантажень: 416
Востаннє редагувалось Helga 14 лютого 2013, 2:35, всього редагувалось 1 раз.
Helga
Автор теми
Аватар
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 14
Теми: 2
З нами: 7 років 8 місяців

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#3 Helga » 14 лютого 2013, 2:35

05 лютого 2013 р. членами Теріторіальної Громади "Соборна Україна" м.Запоріжжя був підписаний договір. Текст договору викладаю для ознайомлення,а також файлом для завантаження.

ДОГОВІР
Територіальної Громади Суверенного Народу України
«Соборна Україна» міста Запоріжжя
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування
та прямого народовладдя людей – представників Суверенного Народу України у місті Запоріжжі


Ми, люди – представники Суверенного Народу України,
усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших дітей і онуків та майбутнє усього міста,
розуміючи необхідність в занятті активної життєвої, громадської і громадянської позиції,
маючи на меті створити міцне суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій і безпеку, створити усі умови для загального благополуччя і процвітання, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина для нас, наших дітей і онуків сьогодні та в майбутньому,
приймаємо і затверджуємо цей Договір Територіальної Громади Суверенного Народу України у місті Запоріжжі.
Стаття 1. Визначення термінів
Територіальна Громада – орган представницької, судової та виконавчої влади, створений дійсними представниками Суверенного Народу України на даній території для забезпечення ї дотримання належних їм прав і свобод ;
адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село;
загальні збори Територіальної Громади – зібрання всіх чи частини представників Суверенного Народу України чинних членів Територіальної Громади для вирішення питань Громади;
право комунальної власності – право Територіальної Громади володіти, користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через створені нею органи влади;
підписант Договору – людина, представник Суверенного Народу України, яка стала стороною Договору шляхом його безпосереднього підписання;
учасник Договору – людина, представник Суверенного Народу України, яка стала стороною Договору шляхом укладання договору про приєднання.
Стаття 2. Правова основа Договору
Правовою основою Договору є:
• Декларація про створення Територіальної Громади Суверенного Народу України «Соборна Україна» у місті Запоріжжя;
• Декларація про принципи міжнародного права;
• Загальна декларація прав людини;
• Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
• Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
• Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
• Конвенція про права дитини;
• Статут Організації Об*єднаних Націй;
• Конституція України – Основний Закон України;
• інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;
• звичаєве право та традиції територіальної громади міста Хмельницького;
Стаття 3. Правовий статус Договору і сторін Договору
Цей Договір – міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – представників Суверенного Народу України.
Сторонами цього Договору є люди – представники Суверенного Народу України міста Запоріжжя.
Стаття 4. Мета Договору
Метою Договору є:
• реалізація і затвердження волі, прав і свобод людини, забезпечення правової основи безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей –– представників Суверенного Народу України міста Запоріжжя;
• захист, збереження і затвердження сімейних, родових, міжродових, народних, загальнолюдських цінностей, звичаїв та традицій людей – представників Суверенного Народу України міста Запоріжжя;
• створення екстериторіального простору для укладання внутрішніх договорів між сторонами цього Договору з метою ведення екстериторіальної діяльності.
Стаття 5. Предмет Договору
1. Кожна людина - представник Суверенного Народу України , де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.
2. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
3. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності Республіки Україна та Унітарної держави Україна.
4. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком Республіки Україна та Унітарної держави Україна.

5. Республіка Україна та Унітарна держава Україна відповідають перед людиною - представником Суверенного Народу України за свою діяльність.
6. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
7. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Суверенний Народ України. Народ здійснює владу безпосередньо, через органи Територіальних Громад і державні органи Республіки України та Унітарної держави Україна .
8. Народне волевиявлення здійснюється через збори, вибори, референдум та інші форми прямої демократії затверджені Територіальною Громадою .
9. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
10. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування Суверенного Народу України у місті Запоріжжі, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальної Громади Суверенного Народу України «Соборна Україна» у місті Запоріжжя.
11. Місцеве самоврядування в місті Запоріжжі – це гарантоване Суверенним Народом України право та реальна здатність Територіальної Громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.
12. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності Територіальної Громади міста Запоріжжя.
13. Місцеве самоврядування здійснюється Територіальною Громадою міста Запоріжжя як безпосередньо, так і через її представницькі та виконавчі органи.
14. Люди реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних Територіальних Громад.
15. Територіальна Громада Суверенного Народу України міста Запоріжжя безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення.
16. Кожна людина, сім’я, рід та їх договірні організаційно-правові форми існування мають невід’ємне право на створення систем самозабезпечення, самоврядування та самозахисту.
Стаття 6. Ведучі справи Договору
Ведучими справи Договору є Уповноважені у справах Територіальної Громади Суверенного Народу України міста Запоріжжя, що діють від імені та в інтересах усіх чи частини сторін цього Договору за відповідними внутрішніми договорами.
Стаття 7. Права і відповідальність сторін Договору
Сторони цього Договору мають і користуються усіма правами відповідно до свого правового статусу та укладених ними договорів.
Сторони цього Договору несуть персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність щодо невиконання взятих на себе зобов’язань та порушення прав і свобод сторін цього Договору.
Стаття 8. Приєднання та вихід з Договору
Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом укладання відповідного чинного договору про приєднання до цього Договору з Уповноваженим у справах Територіальної Громади - офіційним Реєстратором,що здійснює ведення реєстру учасників Договору. Вихід з цього Договору здійснюється шляхом укладання договору про вихід з цього Договору з Уповноваженим у справах Територіальної Громади офіційним Реєстратором.
Стаття 9. Внесення змін до цього Договору
Внесення будь-яких змін до Договору можливо лише Територіальною Громадою за процедурою Регламенту прийняття рішень « Козацьке Коло » .
Стаття 10. Вирішення спорів по внутрішнім договорам
Будь-які спори по внутрішнім договорам вирішуються шляхом мирних переговорів між учасниками спору. Якщо учасниками спору мирову угоду не було досягнуто, розгляд спору передається до компетенції третейського судді, що був визначений у внутрішньому договорі на момент його укладання. Якщо вирішення спору не було досягнуто і в цьому випадку, спор може бути переданий до третейського суду Територіальної Громади за письмовою згодою усіх учасників спору.
Стаття 11. Інші умови
Цей Договір складено у ___ примірниках – по одному примірнику на кожного підписанта. Усі примірники мають однакову правову силу.
Кожний учасник Договору прирівнюється до підписанта та отримує копію Договору, яка завірена Уповноваженим у справах територіальної громади і має правову силу оригіналу.
Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма сторонами, кого це стосується, Договори.
Не допускається вчинення будь-яких дій сторонами Договору, які суперечать положенням Договору.
Договір вступає в силу з моменту його підписання.
Договір не має строкових обмежень свого існування і створений як безстроковий суб’єкт права.
Договір вважається ліквідованим з моменту виходу з нього останньої сторони.
Стаття 12. Дата підписання та підписи сторін
Дата підписання: 05.02. 2013 року.

Підписи сторін:
людина [Прізвище, Ім’я, По-батькові],
дата народження [ день, місяць, рік ] підпис

людина [Прізвище, Ім’я, По-батькові],
дата народження [день, місяць, рік ] підпис
Приєднаний(і) файл(и)
Договір ТГ Соборна Україна.doc
(59.5 Кб) Завантажень: 526
Helga
Автор теми
Аватар
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 14
Теми: 2
З нами: 7 років 8 місяців

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#4 Helga » 22 лютого 2013, 0:05

12 лютого на зборах громади розглядали питання реєстрації людей у громаду "Соборна Україна".
Утвердили процедуру прийому людей в громаду.
Назначили Уповноваженого реєстратора та Уповноваженого представника громади.
Helga
Автор теми
Аватар
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 14
Теми: 2
З нами: 7 років 8 місяців

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#5 Erg » 22 лютого 2013, 2:11

Helga написав:4.2. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території, що належить Республіці Україна, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і Територіальних Громад і використовується з метою забезпечення матеріальних та духовних потреб їх людей.


Прошу вибачення, але яким боком територіальна громада Запоріжжя мае дотичність до "природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони", що належить (чи буде належати) іншім териториальним громадам? :D :D
Я якщо без усмішок - то ви берете на себе занадто широкі повноваження. які вам не надавались Конституцією Украиїни і тим закладаєте конфлікт на кількох рівнях, на мою думку.
Erg
Активний прихильник
Активний прихильник
Звідки: Киев
Репутація: 6 (+6/−0)
Толерантність: -1
Повідомлення: 58
Теми: 2
З нами: 8 років 10 місяців

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#6 dante » 22 лютого 2013, 9:25

Шановний Erg, Територіальна Громада є офіційним представником - органом Суверенного Народу України в на окремо взятій території - селищі, місті, районі. До цієї теріторії може також належити площа морського шельфу та інше, про що Ви вказуете.
Я, як дійсний представник Суверенного Народу України, сам визначаюсь,маю таке право, в якій саме ТГ хочу бути членом, хоч у ВСІХ, що діють на загальній території України, аби сил було достатньо, бо членство в окремій ТГ дає не тільки права, але й накладає певні забов*язанння перед ТГ.
Конституцію створює сам Суверенний Народ України або доручає її створення своїм делегатам на основі своєї, належним чином оформленої, довіреності.
Конституцією Він окреслює кордони правового поля, в яких має діяти лише один створений Ним суб*єкт права - унітарна держава Україна, що є прямо підпорядкована, підконтрольна та підзвітна Йому, і діє лише в інтересах свого суверена - Народу України.
dante
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 99
Теми: 1
З нами: 8 років 1 місяць

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#7 Helga » 19 березня 2013, 23:15

12 березня 2013 р. на зборах була назначена людина яка відповідає за фінансові питання.
14 березня 2013 р. Теріторіальна Громада получила печатку - символ влади народу :!:
Helga
Автор теми
Аватар
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 14
Теми: 2
З нами: 7 років 8 місяців

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#8 АВБ » 20 березня 2013, 16:49

Уважаемая Helga.
Ваш пост очень интересный, но очень краткий.
Для нас невероятно важно знать подробности вашей работы. Ведь, возможно, используя ваш опыт, по вашему пути пойдут и другие регионы Украины.
Что вы думаете по этому поводу?
АВБ
Вік: 62
Звідки: Херсон
Репутація: 33 (+35/−2)
Толерантність: 9
Повідомлення: 583
Теми: 6
З нами: 8 років 2 місяці

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#9 dante » 24 березня 2013, 21:40

Уважаемые коллеги!

"Если хочешь достигнуть большого, должен уметь ограничивать себя.
Ибо, кто хочет всего, по существу не хочет ничего и ничего не достигнет!" - Гегель.

Прошу у вас прощения от имени Громады. Мы полагали, что сможем использовать сайт ГА для своей внутренней деятельности. Но практика - критерий истины. Не получилось.
Решили идти от простого к сложному.
Первое. Сделали открытую группу В Контакте : http://vk.com/club47417495#/club50833186.
Там можно относительно легко модерировать, выкладывать новости и сообщения, заниматься пропагандой Громады.
Серьезные вещи обсуждаем и принимаем решения в живую. Обсуждать есть что. Вопросов уйма. Там же происходит обучение членов по актуальным темам. Делаем тематические семинары и консультации.
Каждое собрание обязательно оформляется протоколом. Помните я настаивал на "Об этом мы договорились". Теперь незачем жевать заново и мы смело и уверенно идем вперед.
Личный контакт выстроенный на идеологической, а следовательно этической базе, работает безотказно. Люди разделяют наши идеи, верят в них, потому что это им созвучно и готовы помогать просто так, безоплатно. Так к нам пришел хороший программист и теперь мы начали разрабатывать сайт под себя абсолютно бесплатно. А эта работа требует напряженного личного контакта всего нашего коллектива.
Надо понимать, что Громада это очень специфическое образование. Это и не партия и не аморфная общественная организация. Это скорее структура реальной власти для реализации настоящих человеческих потребностей всех ее членов. Право каждого может быть реализовано. Было бы его желание.
Поэтому сегодня у меня очень мало времени на общение в рамках сайта. Практика и еще раз практика. В зачет идут только реальные действия.
Заходите на страничку В Контакте. Задавайте взрослые вопросы. Поделимся чем сможем.
dante
Репутація: 0 (+0/−0)
Толерантність: 0
Повідомлення: 99
Теми: 1
З нами: 8 років 1 місяць

Re: Теріторіальна громада "Соборна Україна" м. Запоріжжя

#10 Serg » 25 березня 2013, 12:44

dante написав:Решили идти от простого к сложному.
Первое. Сделали открытую группу В Контакте : http://vk.com/club47417495#/club50833186.
Рассматривая социальная сеть, да это хорошо и удобно, даже можно её рассматривать как шаг вперед. Но это всего лишь пряник, и мне он выглядит как болото, мягкое, теплое, увлекающее... но болото, причем - абсолютно закрытое, оно засасывает и не дает оттуда выйти. Я оттуда уже вырвался, возвращаться пока не намерен. Это болото специально разработано для затягивания людей и зарабатывания на этом процессе денег его собственниками. Удобное для контроля спецслужбами, и для манипулирования людьми. Его невозможно менять и подстраивать как вам надо, построить какую либо систему, со своими правилами и нормами, там можно лишь делится мнениями, и просто общаться.

О том что это болото и что закрытое, вам скажут еще и поисковые системы -
яндекс, гугл
Нажав на ссылку выше вы увидите как поисковики находят блок текста из вашей декларации, которые имеются и на "ФБ" и на "в контакте", - поисковики их находят лишь на нашем форуме... :?

Позднее я планировал сделать для вас страничку и на сайте, при наличии реальной динамики, движения, активности, освещения, процессов с вашей стороны, в вашей громаде. Да, при наличии программиста, их могло бы стать много и вами самостоятельно заполняемы.

Насчет своего сайта сразу посоветую - берите платный хостинг, ибо бесплатный опускает в глазах то что на нем расположено, вызывает недоверие.
И на уровне косвенной поддержки предлагаю за нами застолбить участок, на вашем сайте, для взаимообмена баннерами, между нашими сайтами. Наш баннер вы знаете где найти, а свой надеюсь вы пришлете, как сделаете свой сайт...
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 51
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 107
Повідомлення: 3974
Теми: 144
З нами: 9 років 11 місяців

Наст.

Назва форуму: Запорізька область

Швидка відповідь


Це запитання призначено для запобігання автоматичному заповненню форм спам-ботами.
   

Повернутись в Запорізька область

Хто зараз на сайті (базується на активності користувачів за останні 120 хвилин)

Зараз переглядають цей форум: 2 гостей

cron