Декларація про наміри - обговорення

Список форумів Робота у практичній площині Концептуальні питання

Опис: Плани, норми, принципи, тактика, стратегія, орг-структура, правила... що втілюватиме, захищатиме, на яких будуватиметься ГА.

#1 Serg » 13 липня 2011, 19:25

Представляю для обговорення нову "Декларацію про наміри". Може щось додати щось прибрати/поміняти.
Остання редакція концепції буде представлена у развернутой вигляді у даному/першому повідомленні теми.

========== остання редакція, на 12.06.2013 ==========
                     Декларація про наміри 

Ми, звичайні громадяни України, небайдужі до майбутнього країни, ініціювали нове, незалежне, соціально-політичне об’єднання - "Громадянська Альтернатива". Об’єднання діє виключно в інтересах усіх громадян, засновано на засадах відкритості й демократичності, гарантією яких є реальні організаційні механізми, що будуються і є контрольовані його учасниками й прихильниками. Головним організаційним засобом реалізації відкритості й демократичності виступає інтернет портал – сайт, для віддзеркалення результатів роботи, та форум, що виступає в ролі головного відкритого засобу комунікації для всіх бажаючих, де можна впливати на все що відбувається в рамках нашого Проекту.

Наша мета – змінити Україну на сильну, незалежну і успішну країну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян, через демонтаж існуючої системи мирним шляхом і побудова нової громадської формації заснованої на пріоритеті прав громадян, де держава є лише гарантом дотримання їх прав, механізмом виконання громадського договору між самими громадянами. Де не чиновники, а громадяни самостійно визначають свої права і делегують державі лише обов'язок на їх захист.

Наміри
 • Сформувати владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля/вибір суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Запровадити максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Забезпечити рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства, достойні соціальні гарантії тим хто фізично не в змозі їх забезпечити собі самостійно.
 • Створити умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого розподілу суспільних надбань, збалансування інтереси індивідуума та колективу, янтересів роботодавця та працівника.
 • Демонтувати нині діючу систему державного устрою мирним шляхом і побудувати нову громадську формацію засновану на пріоритеті прав громадян.

Шляхи реалізації
 1. Створення комплексу ідей довкола побудови відповідних механізмів(об'єднань громадян) що зможуть подолати намічений шлях.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Практична робота над проектом")
 2. Створення комплексу намірів, планів, програм, що виконуватиме перебуваючи у владі повновладно працююча структура ГА, для реалізації наміченої мети у державному масштабі.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Якою повинна бути Україна - наше бачення")
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей, для проходження наміченого шляху.
  (Збираємось/домовляємось/об'єднуємося, обговорення в розділі - "Створення структур")
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
  (Кінцева точка розвитку ГА, початок сталого руху, майданчик - "ВР України")

Механізми й засоби реалізації
 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючи інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.

Етапи реалізації
 1. Підготовка чітких і зрозумілих сприйнятливих учасниками організаційних засад, принципів, правил.
 2. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 3. Побудова їх власної матеріально економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 4. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 5. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 6. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 7. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі.
 8. Досягнення задекларованої мети.

- Громадянська Альтернатива – створімо майбутнє разом!

========== ==========
Попередні редакції
========== на 11.06.2013 ==========
                     Декларація про наміри 

Наше об’єднання абсолютно відкрите й незалежне, розбудовується звичайними громадянами, небайдужими до майбутнього країни, в якій житимуть їх нащадки. Об’єднання діє виключно в інтересах звичайних громадян, засновано на засідках відкритості й демократичності, гарантією яких є реальні організаційні механізми, що будуються і є контрольовані учасниками й прихильниками об'єднання.

Цінності
 • Мета – змінити Україну на сильну, незалежну і успішну країну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян, через демонтаж існуючої системи мирним шляхом і побудова нової громадської формації заснованої на пріоритеті прав громадян, де держава є лише гарантом дотримання їх прав, механізмом виконання громадського договору між самими громадянами. Де не чиновники, а громадяни самостійно визначають свої права і делегують державі лише обов'язок на їх захист.
 • Прагнемо - збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само й приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту громадян, а не лише добробуту їх володарів.
 • Виступаємо - за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Де держава є лише механізмом що забезпечує виконання громадського договору між самими громадянами. Де суспільний статус кожного громадянина визначається виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
 • Впевнені - що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.

Наміри
 • Сформувати владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля/вибір суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Запровадити максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Забезпечити рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства, достойні соціальні гарантії тим хто фізично не в змозі їх забезпечити собі самостійно.
 • Створити умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого розподілу суспільних надбань, збалансування інтереси індивідуума та колективу, янтересів роботодавця та працівника.
 • Демонтувати нині діючу систему державного устрою мирним шляхом і побудувати нову громадську формацію засновану на пріоритеті прав громадян.

Шляхи реалізації
 1. Створення комплексу ідей довкола побудови відповідних механізмів(об'єднань громадян) що зможуть подолати намічений шлях.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Практична робота над проектом")
 2. Створення комплексу намірів, планів, програм, що виконуватиме перебуваючи у владі повновладно працююча структура ГА, для реалізації наміченої мети у державному масштабі.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Якою повинна бути Україна - наше бачення")
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей, для проходження наміченого шляху.
  (Збираємось/домовляємось/об'єднуємося, обговорення в розділі - "Створення структур")
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
  (Кінцева точка розвитку ГА, початок сталого руху, майданчик - "ВР України")

Механізми й засоби реалізації
 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючи інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.

Етапи реалізації
 1. Підготовка чітких і зрозумілих сприйнятливих учасниками організаційних засад, принципів, правил.
 2. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 3. Побудова їх власної матеріально економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 4. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 5. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 6. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 7. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі.
 8. Отримання задекларованої мети.
========== ==========
Попередня редакція
Синим цветом выделены участки которые были затронуты дискуссией, и в результате обсуждения на данном этапе были подвержены существенным изменениям, последняя версия концепции будет представлена в развернутой части данного сообщения.

В ходе дискуссии пришлось изменить старое название данной темы - "Проект концепції" на "Декларація про наміри", потому (25.07.2012) тема была разделена на две - данная, с новым названием, и новая - с новой версией концепции.[/i]

Громадянська Альтернатива
Це якісно нове об’єднання громадян, що об'єднує людей навколо спільних цінностей, ідей та принципів, а не навколо лідера з бізнес інтересами його спонсорів. Наше об’єднання - відкрите й незалежне, розбудовується на засадах прозорості і діє виключно в інтересах народу!

Цінності
 • Наша мета – створити умови для побудови щасливого майбутнього наступним поколінням, нашим дітям, і нам якщо встигнемо. Ми прагнемо побудувати сильну, незалежну і успішну Україну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян. Де держава будується громадянами для громадян, а не громадяни утримуються державою для олігархів!
 • Ми прагнемо збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту, а не лише добробуту їх володарів.
 • Ми виступаємо за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Суспільний статус кожного громадянина повинен визначатись виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
 • Ми впевнені, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, поволі, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.
Наміри
 • Ми сформуємо владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Ми запровадимо максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Ми забезпечимо рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства.
 • Ми створимо умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого перерозподілу суспільного багатства, забезпечення соціальної справедливості, суспільної солідарності та балансу інтересів індивідуума та колективу.
Шлях реалізації:
 1. створення комплексу ідей навколо єдиної мети.
 2. Створення комплексу декларацій ГА, як працюючої структури.
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей однодумців, для реалізації оних ідей і декларацій ГА.
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
Механізми й засоби реалізації:
 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючі інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.
Етапи реалізації:
 1. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 2. Побудова їх власної матеріально-економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 3. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 4. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 5. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 6. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі
 7. Отримання задекларованої мети.
Востаннє редагувалось Serg 12 червня 2013, 17:13, всього редагувалось 23 раз(ів).
Причина: Доповнення / поправки
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців


#51 АВБ » 16 червня 2013, 22:32

Serg, я даже и не знаю, что вам ответить. Я нем способен вас переубедить.
Хорошо, пусть будет по-вашему.
АВБ
Вік: 63
Звідки: Херсон
Репутація: 33 (+35/−2)
Толерантність: 9
Повідомлення: 583
Теми: 6
З нами: 9 років 2 місяці

Поперед.

Повернутись в Концептуальні питання

Хто зараз на сайті (базується на активності користувачів за останні 120 хвилин)

Зараз переглядають цей форум: 1 гість

cron