Декларація про наміри - обговорення

Список форумів Робота у практичній площині Концептуальні питання

Опис: Плани, норми, принципи, тактика, стратегія, орг-структура, правила... що втілюватиме, захищатиме, на яких будуватиметься ГА.

#1 Serg » 13 липня 2011, 19:25

Представляю для обговорення нову "Декларацію про наміри". Може щось додати щось прибрати/поміняти.
Остання редакція концепції буде представлена у развернутой вигляді у даному/першому повідомленні теми.

========== остання редакція, на 12.06.2013 ==========
                     Декларація про наміри 

Ми, звичайні громадяни України, небайдужі до майбутнього країни, ініціювали нове, незалежне, соціально-політичне об’єднання - "Громадянська Альтернатива". Об’єднання діє виключно в інтересах усіх громадян, засновано на засадах відкритості й демократичності, гарантією яких є реальні організаційні механізми, що будуються і є контрольовані його учасниками й прихильниками. Головним організаційним засобом реалізації відкритості й демократичності виступає інтернет портал – сайт, для віддзеркалення результатів роботи, та форум, що виступає в ролі головного відкритого засобу комунікації для всіх бажаючих, де можна впливати на все що відбувається в рамках нашого Проекту.

Наша мета – змінити Україну на сильну, незалежну і успішну країну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян, через демонтаж існуючої системи мирним шляхом і побудова нової громадської формації заснованої на пріоритеті прав громадян, де держава є лише гарантом дотримання їх прав, механізмом виконання громадського договору між самими громадянами. Де не чиновники, а громадяни самостійно визначають свої права і делегують державі лише обов'язок на їх захист.

Наміри
 • Сформувати владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля/вибір суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Запровадити максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Забезпечити рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства, достойні соціальні гарантії тим хто фізично не в змозі їх забезпечити собі самостійно.
 • Створити умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого розподілу суспільних надбань, збалансування інтереси індивідуума та колективу, янтересів роботодавця та працівника.
 • Демонтувати нині діючу систему державного устрою мирним шляхом і побудувати нову громадську формацію засновану на пріоритеті прав громадян.

Шляхи реалізації
 1. Створення комплексу ідей довкола побудови відповідних механізмів(об'єднань громадян) що зможуть подолати намічений шлях.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Практична робота над проектом")
 2. Створення комплексу намірів, планів, програм, що виконуватиме перебуваючи у владі повновладно працююча структура ГА, для реалізації наміченої мети у державному масштабі.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Якою повинна бути Україна - наше бачення")
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей, для проходження наміченого шляху.
  (Збираємось/домовляємось/об'єднуємося, обговорення в розділі - "Створення структур")
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
  (Кінцева точка розвитку ГА, початок сталого руху, майданчик - "ВР України")

Механізми й засоби реалізації
 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючи інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.

Етапи реалізації
 1. Підготовка чітких і зрозумілих сприйнятливих учасниками організаційних засад, принципів, правил.
 2. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 3. Побудова їх власної матеріально економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 4. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 5. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 6. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 7. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі.
 8. Досягнення задекларованої мети.

- Громадянська Альтернатива – створімо майбутнє разом!

========== ==========
Попередні редакції
========== на 11.06.2013 ==========
                     Декларація про наміри 

Наше об’єднання абсолютно відкрите й незалежне, розбудовується звичайними громадянами, небайдужими до майбутнього країни, в якій житимуть їх нащадки. Об’єднання діє виключно в інтересах звичайних громадян, засновано на засідках відкритості й демократичності, гарантією яких є реальні організаційні механізми, що будуються і є контрольовані учасниками й прихильниками об'єднання.

Цінності
 • Мета – змінити Україну на сильну, незалежну і успішну країну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян, через демонтаж існуючої системи мирним шляхом і побудова нової громадської формації заснованої на пріоритеті прав громадян, де держава є лише гарантом дотримання їх прав, механізмом виконання громадського договору між самими громадянами. Де не чиновники, а громадяни самостійно визначають свої права і делегують державі лише обов'язок на їх захист.
 • Прагнемо - збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само й приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту громадян, а не лише добробуту їх володарів.
 • Виступаємо - за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Де держава є лише механізмом що забезпечує виконання громадського договору між самими громадянами. Де суспільний статус кожного громадянина визначається виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
 • Впевнені - що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.

Наміри
 • Сформувати владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля/вибір суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Запровадити максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Забезпечити рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства, достойні соціальні гарантії тим хто фізично не в змозі їх забезпечити собі самостійно.
 • Створити умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого розподілу суспільних надбань, збалансування інтереси індивідуума та колективу, янтересів роботодавця та працівника.
 • Демонтувати нині діючу систему державного устрою мирним шляхом і побудувати нову громадську формацію засновану на пріоритеті прав громадян.

Шляхи реалізації
 1. Створення комплексу ідей довкола побудови відповідних механізмів(об'єднань громадян) що зможуть подолати намічений шлях.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Практична робота над проектом")
 2. Створення комплексу намірів, планів, програм, що виконуватиме перебуваючи у владі повновладно працююча структура ГА, для реалізації наміченої мети у державному масштабі.
  (Формуємо/пропонуємо/коментуємо/виправляємо, в розділі - "Якою повинна бути Україна - наше бачення")
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей, для проходження наміченого шляху.
  (Збираємось/домовляємось/об'єднуємося, обговорення в розділі - "Створення структур")
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
  (Кінцева точка розвитку ГА, початок сталого руху, майданчик - "ВР України")

Механізми й засоби реалізації
 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючи інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.

Етапи реалізації
 1. Підготовка чітких і зрозумілих сприйнятливих учасниками організаційних засад, принципів, правил.
 2. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 3. Побудова їх власної матеріально економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 4. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 5. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 6. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 7. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі.
 8. Отримання задекларованої мети.
========== ==========
Попередня редакція
Синим цветом выделены участки которые были затронуты дискуссией, и в результате обсуждения на данном этапе были подвержены существенным изменениям, последняя версия концепции будет представлена в развернутой части данного сообщения.

В ходе дискуссии пришлось изменить старое название данной темы - "Проект концепції" на "Декларація про наміри", потому (25.07.2012) тема была разделена на две - данная, с новым названием, и новая - с новой версией концепции.[/i]

Громадянська Альтернатива
Це якісно нове об’єднання громадян, що об'єднує людей навколо спільних цінностей, ідей та принципів, а не навколо лідера з бізнес інтересами його спонсорів. Наше об’єднання - відкрите й незалежне, розбудовується на засадах прозорості і діє виключно в інтересах народу!

Цінності
 • Наша мета – створити умови для побудови щасливого майбутнього наступним поколінням, нашим дітям, і нам якщо встигнемо. Ми прагнемо побудувати сильну, незалежну і успішну Україну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян. Де держава будується громадянами для громадян, а не громадяни утримуються державою для олігархів!
 • Ми прагнемо збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту, а не лише добробуту їх володарів.
 • Ми виступаємо за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Суспільний статус кожного громадянина повинен визначатись виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
 • Ми впевнені, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, поволі, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.
Наміри
 • Ми сформуємо владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Ми запровадимо максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Ми забезпечимо рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства.
 • Ми створимо умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого перерозподілу суспільного багатства, забезпечення соціальної справедливості, суспільної солідарності та балансу інтересів індивідуума та колективу.
Шлях реалізації:
 1. створення комплексу ідей навколо єдиної мети.
 2. Створення комплексу декларацій ГА, як працюючої структури.
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей однодумців, для реалізації оних ідей і декларацій ГА.
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні.
Механізми й засоби реалізації:
 1. Організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючі інструменти у вигляді об'єднань громадян.
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.
Етапи реалізації:
 1. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 2. Побудова їх власної матеріально-економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 3. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 4. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 5. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 6. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі
 7. Отримання задекларованої мети.
Востаннє редагувалось Serg 12 червня 2013, 17:13, всього редагувалось 23 раз(ів).
Причина: Доповнення / поправки
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців

Re: Проект концепції.

#2 Альтруїст » 13 липня 2011, 21:15

Проект концепции чего ?

Це якісно нове об’єднання громадян, що об'єднує людей навколо спільних цінностей, ідей та принципів, а не навколо лідера з бізнес інтересами його спонсорів. Наше об’єднання - відкрите й незалежне, розбудовується на засадах прозорості і діє виключно в інтересах народу!

Здесь нужно указать в чем конкретно его новое качество и обосновать это,иначе выглядит пустой декларацией.

Наша мета – створити умови для побудови щасливого майбутнього наступним поколінням, нашим дітям, і нам якщо встигнемо. Ми прагнемо побудувати сильну, незалежну і успішну Україну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян. Де держава будується громадянами для громадян, а не громадяни утримуються державою для олігархів!
Ми прагнемо збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту, а не лише добробуту їх володарів.
Ми виступаємо за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Суспільний статус кожного громадянина повинен визначатись виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
Ми впевнені, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, поволі, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.

выглядит голословной декларацией и ничем не отличается от деклараций других партий

Серж дальше даже комментировать не вижу смысла.Опять декларации,ничем не отличающиеся от тех что мы слышали раньше.Читать скучно и не интересно.Мне лично это все не нравиться.Хочу еще раз отметить,что все что мы делаем и декларируем должно быть ново,конкретно и обосновано.

Например,если у нас качественно новая организация - то почему.Если мы что то обещаем,то сразу должно быть обоснование как мы это сделаем.Если мы говорим о механизмах реализации - то должны доказать,что они эффективны.
Мы должны не только декларировать,что мы другие и лучшие-это должно быть убедительно обосновано,иначе печальный конец!
Доборолась Україна до самого краю,
Гірше ляха,свої діти її розпинають...
Альтруїст
Засновник
Засновник
Аватар
Звідки: Україна
Репутація: 36 (+38/−2)
Толерантність: 6
Повідомлення: 1734
Теми: 116
З нами: 11 років

Re: Проект концепції.

#3 Serg » 13 липня 2011, 23:18

Гл. Координатор написав:Проект концепции чего ?
Концепция проекта. Так лучше?
Или лучше - проект концепции гражданского объединения "Гражданская Альтернатива"
Или - проект концепции проекта "Гражданская Альтернатива"
Или - предложите свой вариант.
Или концепция - система связанных между собою и вытекающих один из другого взглядов, способов понимания и трактовки, системы достижения целей, нашей тут всей затеи (явления, предмета, процесса), нам не нужна?
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців

Re: Проект концепції.

#4 Альтруїст » 13 липня 2011, 23:36

Серж,давайте подойдем прагматично.Во первых у нас уже есть выложенные концептуальные вещи.Если Вы хотите составить на этот раз целостный и завершенный вариант,то их надо взять за основу,указать недостатки,чего не хватает и развивать на существующем базисе.Потом,наша концепция должна чем то отличаться от концепций других полит сил.За 20 лет украинцев накормили огромным количеством всяческих патриотических и правильных слов за которыми ничего не стояло,поэтому мы должны дать то,чего раньше не было.Все лозунги должны быть без общих слов и детально обоснованы.Когда мы создавали ГА,первое что мы декларировали,что это проект самих участников, мы показали,что они равноправны продемонстрировав механизмы работы.По этому пути нужно идти дальше.А что нового на дает набор красивых слов.Мы теряем свою индивидуальность.Наша концепция должна быть не только интересна своей необычностью и новизной подходов,она должна вызывать доверие.Предлагаю подойти к ее созданию более основательно.
Доборолась Україна до самого краю,
Гірше ляха,свої діти її розпинають...
Альтруїст
Засновник
Засновник
Аватар
Звідки: Україна
Репутація: 36 (+38/−2)
Толерантність: 6
Повідомлення: 1734
Теми: 116
З нами: 11 років

Re: Проект концепції.

#5 Serg » 13 липня 2011, 23:51

Гл. Координатор написав:Мы должны не только декларировать,что мы другие и лучшие-это должно быть убедительно обосновано,иначе печальный конец!
Любой план, любая концепция, просто описание предмета, процесса, явления, это по определению есть декларация. И служит она для возможности окружающим определится - что "это" есть такое. Можете ли вы доказать что на картине нарисовано? - вот, на картине лишь декларация, дающая человеку представление, видение, понимание сути предмета, там изображенного. Она не требует доказательств. Доказательством служит лишь практическое сравнение с действительностью.

Иначе придется доказывать бесконечно каждое из последующих доказательств, ибо каждое из них будет выглядеть также - как декларация, в глазах читающего. Только практические примеры ... выполнения оговоренного на .."картине" может служить доказательством. Все остальное человек просто оценит - нравится не нравится, подходит ему или нет, лишь глядя на "картину", без доказательств. Логические доказательства скучны и неинтересны, утомляют читателя, и приводят к тому что весь материал никто не читает вовсе.

Я представил лишь картинку, упаковку - взгляды, планы, представление, как, что, почему, зачем, в какой последовательности. Если я добавлю обоснование, текста концепции станет страниц на 5-8 мелким шрифтом - кто его будет читать, в таком случае??? И уж тем более кто ею заинтересуется???

Иначе попробуйте обосновать обратное, каждого пункта концепции.

Например я напишу концепцию для себя, где одним из пунктов будет написано - "я люблю пить чай с сахаром".
Это пункт концепции моих взглядов (меня как такового), как вы представляете я должен это обосновать???

Может я чего-то недопонимаю, растолкуйте.

А вот вы и подтвердили, что проблема не в декларациях, что проблема в
за которыми ничего не стояло
То есть, как я сказал выше - люди сравнивают с реальным делом.
А декларация останется декларацией как её не обосновывай, пока она не начнет совпадать с реальностью.
А главное из основных концептуальных вещей я как раз и заложил в данный целостный, краткий, полный вариант. Применительно к практическим вещам, а не к вообще, как у всех остальных. Что дает возможность практического применения и проверки/сравнения потом для контроля исполнения деклараций. Вот вам и новизна.

И конечно подходить нужно основательно. Я лишь инициировал тему, и её нужно довести до логического окончания.
Продолжением которого будет перезагрузка с фальстарта стратегического плана развития, и последующего, вплоть до конкретных шагов, в русле доказательной базы, за которую вы так переживаете.

Я тоже об это думал, и даже делал, и даже на этом сайте/форуме, предлагал конкретный устав, конкретные правила производственных отношений, ранее конкретные планы образовательной, оздоровительной, финансовой, налоговой и т.д. систем, так все говорили что нет целостной концепции что это все ничего не даст хот и все правильно пишу, поскольку каждому из планов будет упираться окружающая система. Теперь я перешел на общую концепцию заходом из далека, и ту мне говорят что нужно конкретика и обоснование, прям заколдованный круг,...
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців

Re: Проект концепції.

#6 Альтруїст » 14 липня 2011, 0:12

Попробую показать свой взгляд на следующем утверждении

Цінності

Наша мета – створити умови для побудови щасливого майбутнього наступним поколінням, нашим дітям, і нам якщо встигнемо. Ми прагнемо побудувати сильну, незалежну і успішну Україну, основою якої є справедливе та заможне суспільство заможних громадян. Де держава будується громадянами для громадян, а не громадяни утримуються державою для олігархів!
Ми прагнемо збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту, а не лише добробуту їх володарів.
Ми виступаємо за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Суспільний статус кожного громадянина повинен визначатись виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
Ми впевнені, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, поволі, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.
Я бы написал примерно так.
Наша цель-демонтаж существующей системы мирным путем и построение новой общественной формации основанной на приоритете прав граждан.Государство при этом является не субъектом права,а механизмом выполнения общественного договора между самими гражданами.Граждане добровольно ограничивают себя в части прав и делегируют их для управления государству.Далее указываются механизмы как это будет сделано и т.д.

что мы видим в Вашем первом абзаце - створити умови, щасливого майбутнього, якщо встигнемо, Ми прагнемо, Ми впевнені, и т.д.Где здесь убедительность,где то,что заставит верить в эти слова.

Поэтому,давайте сюда соберем все что у нас уже есть концептуального.Составим план построения этой концепции и пойдем по пунктам.Так будет продуктивнее.
Доборолась Україна до самого краю,
Гірше ляха,свої діти її розпинають...
Альтруїст
Засновник
Засновник
Аватар
Звідки: Україна
Репутація: 36 (+38/−2)
Толерантність: 6
Повідомлення: 1734
Теми: 116
З нами: 11 років

Re: Проект концепції.

#7 Serg » 14 липня 2011, 0:15

Согласен, давайте остальные пункты(уже завтра посмотрю). Главное есть каркас, а "мышцы" нарастим сообща.
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців

Re: Проект концепції.

#8 Альтруїст » 14 липня 2011, 0:24

Посмотрите насчет сайта в актуальных питаннях

Есть один нюанс.
Мы призываем людей создать ГА на предложенной нами концепции. И мы предлагаем концепцию действий уже самой ГА.Эти вещи нужно различать.Таким образом мы имеем две концепции

- создания ГА,где обосновываем необходимость создания ГА и предлагаем общие принципы ее создания
- функционирования ГА,где предлагаются конкретные программа,идеология и механизм.

Кроме того,предлагая строить новое общество мы должны предложить и его концепцию.

Таким образом имеем уже три концепции в рамках проекта.А посему предлагаю окончательно оформить концепцию создания ГА. Потом заняться разработкой концепцией функционирования ГА на заявленных принципах.И третье предложить общие идеи для последующей детальной проработки того общественно-государственного образования,которое мы хотим строить.
Доборолась Україна до самого краю,
Гірше ляха,свої діти її розпинають...
Альтруїст
Засновник
Засновник
Аватар
Звідки: Україна
Репутація: 36 (+38/−2)
Толерантність: 6
Повідомлення: 1734
Теми: 116
З нами: 11 років

Re: Проект концепції.

#9 Serg » 14 липня 2011, 13:04

Гл. Координатор написав:Мы призываем людей создать ГА на предложенной нами концепции. И мы предлагаем концепцию действий уже самой ГА.Эти вещи нужно различать.Таким образом мы имеем две концепции

- создания ГА,где обосновываем необходимость создания ГА и предлагаем общие принципы ее создания
- функционирования ГА,где предлагаются конкретные программа,идеология и механизм.
- Краткое обоснование - "наведение порядка в стране" и цель, в одном флаконе, в первом пункте предложенной концепции уже есть.
- Общие принципы - в остальных пунктах предложенной концепции(путь, механизмы, и этапы - как мы все это видим).
- Естественно это все лишь декларация - описание, образ, представление, но несколько иные чем у остальных объединений, исходящее естественно из основополагающего принципа. Служащая для понимания читателем что "сие" собой представляет - просто, кратко, четко, при том что пояснения и обоснования отдельно.

Детальное обоснование необходимости - первая статья на заглавной странице сайта, уже есть. Осталось её сократить, порезать, утрясти и включить на неё ссылку.

Вторую концепцию я пока не трогаю. Но в данной концепции идеология затрагивается. Попробуйте уловить суть каждого пункта, и вы её там увидите.
Но опять же, предупреждаю, что и любая идеология это тоже - перечень деклараций.

Давайте сперва пойдем по сути, а потом по форме.
Попробуйте в соответствии с вашими представлениями/желаниями/убеждениями, просто отметить пункт который вас не устраивает или вы считаете что он слишком "то" или "иное". По сути понимая что это именно декларация, но необходимая для понимания окружающими, и так чтоб кратко без длинных и утомительных речей.
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців

Re: Проект концепції / обговорення.

#10 Serg » 14 липня 2011, 23:11

По поводу цели, давайте заменим, её суть от этого не меняется - "наведение порядка в стране", меняется лишь формулировка.

Чим є "Громадянська Альтернатива"
Це якісно нове об’єднання громадян, що об'єднує людей навколо спільних цінностей, ідей та принципів, а не навколо лідера з бізнес інтересами його спонсорів. Наше об’єднання - відкрите й незалежне, розбудовується на засадах прозорості і діє виключно в інтересах народу!

Цінності
 • Наша цель - демонтаж существующей системы мирным путем и построение новой общественной формации основанной на приоритете прав граждан. Где государство является не субъектом права, а только лишь механизм выполнения общественного договора между самими гражданами. Где граждане добровольно ограничивают себя в части прав и делегируют их для управления государству. (Чому? - про це тут)
 • Прагнемо - збільшення правової та економічної свободи людини, що обмежена лише свободою інших громадян, а не свавіллям чиновників. Де так само приватні підприємства є вільні від свавілля чиновників і виступають основою суспільного та особистого добробуту, а не лише добробуту їх володарів.
 • Виступаємо - за справедливе відношення до особистості в суспільстві. Суспільний статус кожного громадянина повинен визначатись виключно на основі корисності справ що ним робляться для суспільства, а не за чиєюсь суб’єктивною оцінкою.
 • Впевнені - що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати руками звичайних громадян, починаючи знизу, поволі, до самого верху державного устрою, на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів.
Наміри
 • Сформувати владу з достойних людей від самого низу до самого верху, незалежно від статі, партійної належності, етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи майнового стану. Де критерієм достойності буде лише воля суспільства та бажання щиро служити народу.
 • Запровадити максимальну прозорість суспільних і державних відносин, що стане запорукою довіри в суспільстві та ефективним запобіжником проти зловживань, шахрайства та корупції.
 • Забезпечити рівність стартових можливостей для максимальної реалізації трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини на благо своєї сім’ї і суспільства.
 • Створити умови для встановлення гармонійних відносин в суспільстві та державі, шляхом справедливого розподілу суспільних надбань, забезпечити достойні соціальні гарантії тим хто фізично не взмозі їх забезпечити собі самостійно, збалансувати інтереси індивідуума та колективу.
Шлях реалізації
 1. створення комплексу ідей навколо єдиної мети.
 2. Створення комплексу декларацій ГА, як працюючої структури.
 3. Створення об'єднань громадян на основі комплексу ідей однодумців, для реалізації оних ідей і декларацій ГА.
 4. Втілення комплексу ідей та декларацій на державному рівні. (кінецева точка розвитку, початок сталого руху - будьласка, приєднуйтесь, майданчик - "ВР України")
Механізми й засоби реалізації
 1. Принципово новы організаційні засади, з створеного комплексу ідей.
 2. Суспільні об’єднуючі інструменти у вигляді об'єднань громадян (ОО і партія).
 3. Матеріально економічні ресурси, у вигляді власних підприємств.
Етапи реалізації
 1. Побудова суспільних організацій на нових організаційних засадах.
 2. Побудова їх власної матеріально-економічної бази, діючої на нових організаційних засадах.
 3. Побудова власної партійної організації на нових організаційних засадах.
 4. Пройдений шлях на даному етапі дасть відповідну підтримку у суспільстві й ослабить діючу владу.
 5. Участь у виборах й проходження до законодавчої влади.
 6. Реалізація комплексу ідей через нові організаційні засади у державній системі
 7. Отримання задекларованої мети.

Якщо у вас є пропозиції чи зауваження щодо запропонованих орієнтирів (концепції проекту "ГА"), по яким має розвиватися й будуватись альтернатива модель суспілного устрою від громадян, будь ласка обговорюєм, коментуймо, доповнюймо, виправляймо, застосовуймо.
Життя занадто коротке, щоби витрачати його на втілення чужих мрій
Serg M
Автор теми, Координатор
Координатор
Аватар
Вік: 52
Звідки: Україна, Кіровоград.
Репутація: 97 (+121/−24)
Толерантність: 119
Повідомлення: 3976
Теми: 144
З нами: 10 років 10 місяців

Наст.

Повернутись в Концептуальні питання

Хто зараз на сайті (базується на активності користувачів за останні 120 хвилин)

Зараз переглядають цей форум: 1 гість

cron